Impo Testra Melis

Impo Testra Melis, Nr. 411,
2018
Aquarell, Bleistift, Kreide auf Karton
35 cm x 35 cm


Impo Testra Melis, Nr. 410,
2018
Aquarell, Bleistift, Kreide auf Karton
35 cm x 35 cm


Impo Testra Melis, Nr. 409,
2018
Aquarell, Bleistift, Kreide auf Karton
35 cm x 35 cm


Impo Testra Melis, Nr. 408,
2018
Aquarell, Bleistift, Kreide auf Karton
35 cm x 35 cm