Ek Tanie

Ek Tanie, Nr. 374,
2018
Aquarell, Bleistift auf Papier
35cm x 100 cm

Ek Tanie, Nr. 374,
2018
Aquarell, Bleistift auf Papier
35cm x 100 cm

Ek Tanie, Nr. 376,
2018
Aquarell, Bleistift auf Papier
35cm x 100 cm